1.
زراسوندی ع, فروغی نیا ا, پورکاسب ه, چرچی ع, سلامب اللهی س. ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت. econg [اینترنت]. 11جولای2013 [ارجاع شده 26آگوست2019];5(1):137-52. Available from: https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/22920