1.
حاجی میرزاجان ح, کریم پور مح, ملکزاده شفارودی آ, حیدریان شهری مر, هامونی سج. تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی. econg [اینترنت]. 11جولای2013 [ارجاع شده 22آگوست2019];5(1):117-36. Available from: https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/22916