1.
رجب پور ش, عابدینی ع, علی پور ص, ذاکری ل. بررسی کانی سازی و منشأ مس چینه سان در منطقه چشمه کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی. econg [اینترنت]. 11جولای2013 [ارجاع شده 20آگوست2019];5(1):49-3. Available from: https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/22907