1.
براتی م, قلی پور م. مطالعه رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال غرب دیواندره، استان کردستان. econg [اینترنت]. 5ژانویه2015 [ارجاع شده 18آگوست2019];6(2):235-57. Available from: https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/20257