الماسی علیرضا, کریم پور محمد حسن, هاتوری کیکو, سانتوس ژوزه فرانسیسکو, ابراهیمی نصرابادی خسرو, و رحیمی بهنام. “کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران”. زمین‌شناسی اقتصادی 8, no. 2 (فوریه 6, 2017): 569-592. دسترسی ژوئن 17, 2019. https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/54151.