ربانی طاهره, تقی پور نادر, و اهری پور رضا. “پتروگرافی آلی: رویکردی برای شناسایی گروههای ماسرالی زغال‌ سنگهای منطقه قشلاق، البرز شرقی”. زمین‌شناسی اقتصادی 8, no. 1 (ژوئن 25, 2016): 117-128. دسترسی آگوست 26, 2019. https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/39441.