زراسوندی علیرضا, فروغی نیا اکرم, پورکاسب هوشنگ, چرچی عباس, و سلامب اللهی سمیه. “ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت”. زمین‌شناسی اقتصادی 5, no. 1 (جولای 11, 2013): 137-152. دسترسی آگوست 19, 2019. https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/22920.