حاجی میرزاجان حسین, کریم پور محمد حسن, ملکزاده شفارودی آزاده, حیدریان شهری محمد رضا, و هامونی سید جواد. “تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی”. زمین‌شناسی اقتصادی 5, no. 1 (جولای 11, 2013): 117-136. دسترسی آگوست 26, 2019. https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/22916.