باجلان علیرضا, و شریفی مرتضی. “بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر قزل‌ قلعه واقع در شمال شرق قروه”. زمین‌شناسی اقتصادی 6, no. 2 (ژانویه 5, 2015): 315-329. دسترسی آگوست 24, 2019. https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/22041.