براتی مهرداد, و قلی پور میثم. “مطالعه رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال غرب دیواندره، استان کردستان”. زمین‌شناسی اقتصادی 6, no. 2 (ژانویه 5, 2015): 235-257. دسترسی آگوست 26, 2019. https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/20257.