تقی پور بتول, و مکی زاده محمد علی. “سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد”. زمین‌شناسی اقتصادی 3, no. 1 (جولای 11, 2011): 79-92. دسترسی آگوست 23, 2019. https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/11444.