الماسی ع., کریم پور م. ح., هاتوری ک., سانتوس ژ. ف., ابراهیمی نصرابادی خ., و رحیمی ب. “کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 8, ش 2, Feb. 2017, صص 569-92, doi:10.22067/econg.v8i2.54151.