رجب پور ش., عابدینی ع., علی پور ص., و ذاکری ل. “بررسی کانی سازی و منشأ مس چینه سان در منطقه چشمه کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 5, ش 1, July 2013, صص 49-63, doi:10.22067/econg.v5i1.22907.