[1]
الماسی ع., کریم پور م. ح., هاتوری ک., سانتوس ژ. ف., ابراهیمی نصرابادی خ., و رحیمی ب., “کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران”, econg, ج 8, ش 2, صص 569-592, فوریه 2017.