[1]
رجب پور ش., عابدینی ع., علی پور ص., و ذاکری ل., “بررسی کانی سازی و منشأ مس چینه سان در منطقه چشمه کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی”, econg, ج 5, ش 1, صص 49-63, جولای 2013.