رجب پور ش., عابدینی ع., علی پور ص. و ذاکری ل. (2013) “بررسی کانی سازی و منشأ مس چینه سان در منطقه چشمه کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی”, زمین‌شناسی اقتصادی, 5(1), صص 49-63. doi: 10.22067/econg.v5i1.22907.