براتی م. و قلی پور م. (2015) “مطالعه رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال غرب دیواندره، استان کردستان”, زمین‌شناسی اقتصادی, 6(2), صص 235-257. doi: 10.22067/econg.v6i2.20257.