رجب پور شاهرخ, عابدینی علی, علی پور صمد, و ذاکری لیلا. 2013. “بررسی کانی سازی و منشأ مس چینه سان در منطقه چشمه کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی”. زمین‌شناسی اقتصادی 5 (1), 49-63. https://doi.org/10.22067/econg.v5i1.22907.