براتی مهرداد, و قلی پور میثم. 2015. “مطالعه رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال غرب دیواندره، استان کردستان”. زمین‌شناسی اقتصادی 6 (2), 235-57. https://doi.org/10.22067/econg.v6i2.20257.