کنعانیان ع.; قهرمانی ف.; سرجوقیان ف.; احمدیان ج.; کاظمی ک. ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان). زمین‌شناسی اقتصادی, v. 9, n. 2, p. 313-334, 21 nov. 2017.