ربانی ط.; تقی پور ن.; اهری پور ر. پتروگرافی آلی: رویکردی برای شناسایی گروههای ماسرالی زغال‌ سنگهای منطقه قشلاق، البرز شرقی. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 8, n. 1, p. 117-128, 25 jun. 2016.