زراسوندی ع.; فروغی نیا ا.; پورکاسب ه.; چرچی ع.; سلامب اللهی س. ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 5, n. 1, p. 137-152, 11 jul. 2013.