براتی م.; قلی پور م. مطالعه رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال غرب دیواندره، استان کردستان. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 6, n. 2, p. 235-257, 5 jan. 2015.