الماسی ع., کریم پور م. ح., هاتوری ک., سانتوس ژ. ف., ابراهیمی نصرابادی خ., & رحیمی ب. (2017). کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران. زمین‌شناسی اقتصادی, 8(2), 569-592. https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.54151