رجب پور ش., عابدینی ع., علی پور ص., & ذاکری ل. (2013). بررسی کانی سازی و منشأ مس چینه سان در منطقه چشمه کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی. زمین‌شناسی اقتصادی, 5(1), 49-63. https://doi.org/10.22067/econg.v5i1.22907