براتی م., & قلی پور م. (2015). مطالعه رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال غرب دیواندره، استان کردستان. زمین‌شناسی اقتصادی, 6(2), 235-257. https://doi.org/10.22067/econg.v6i2.20257