(1)
الماسی ع.; کریم پور م. ح.; هاتوری ک.; سانتوس ژ. ف.; ابراهیمی نصرابادی خ.; رحیمی ب. کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران. econg 2017, 8, 569-592.