(1)
رجب پور ش.; عابدینی ع.; علی پور ص.; ذاکری ل. بررسی کانی سازی و منشأ مس چینه سان در منطقه چشمه کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی. econg 2013, 5, 49-63.