[1]
ربانی ط., تقی پور ن. و اهری پور ر. 2016. پتروگرافی آلی: رویکردی برای شناسایی گروههای ماسرالی زغال‌ سنگهای منطقه قشلاق، البرز شرقی. زمین‌شناسی اقتصادی. 8, 1 (ژوئن 2016), 117-128. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v8i1.39441.