[1]
زراسوندی ع., فروغی نیا ا., پورکاسب ه., چرچی ع. و سلامب اللهی س. 2013. ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت. زمین‌شناسی اقتصادی. 5, 1 (جولای 2013), 137-152. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v5i1.22920.