[1]
حاجی میرزاجان ح., کریم پور م.ح., ملکزاده شفارودی آ., حیدریان شهری م.ر. و هامونی س.ج. 2013. تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی. زمین‌شناسی اقتصادی. 5, 1 (جولای 2013), 117-136. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v5i1.22916.