کلیدواژه‌ها = عناصر کمیاب
تعداد مقالات: 5
2. زمین شیمی عناصر کمیاب در افق فسفریتی کمربند زاگرس: رهیافتی نو بر نهشت و زایش

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 353-386

10.22067/econg.v13i2.88181

علیرضا زراسوندی؛ زهرا فریدونی؛ بهرام علیزاده؛ بهمن سلیمانی