نویسنده = فرید مر
تعداد مقالات: 4
2. تعیین غلظت عناصر کمیاب در خاک و گیاهان اطراف معدن مس میدوک

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 305-314

10.22067/econg.v6i2.44780

فرید مر؛ شراره دهقانی؛ بهنام کشاورزی