1.
جمشیدزائیا, ترابیق. پترولوژی استوک کوارتز مونزودیوریت پورفیری و دایک های ائوسن با ماهیت آداکیتی جنوب‌ غرب جندق (شمال‌ شرق استان اصفهان)؛ شاهدی بر فرورانش پوسته اقیانوسی اطراف خرد قاره شرق- ایران مرکزی. econg [اینترنت]. 9 مارس 2019 [ارجاع شده 23 فوریه 2020];10(2):355-79. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/63996