1.
یزدان پناها, حسن نژادعا. بررسی محیط زمین‌ شناسی سیلیس‌ های منطقه دهنو- عبید (شمال شرقی عشق‌ آباد) با استفاده از مطالعات شاره‌ های درگیر. econg [اینترنت]. 6 فوریه 2017 [ارجاع شده 24 فوریه 2020];8(2):457-72. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/43673