1.
تاج الدینح, راستادا, یعقوب پورع, محجلم. مراحل تشکیل و تکوین کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، شمال‌ باختر پهنه دگرگونه سنندج- سیرجان: بر اساس مطالعه ساخت، بافت و میکروترمومتری سیالات درگیر. econg [اینترنت]. 6 آگوست 2010 [ارجاع شده 24 فوریه 2020];2(1):97-121. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/3688