1.
جعفریر, نقره ئیانم, مکی زادهمع, قانعی اردکانیج. مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک. econg [اینترنت]. 6 آگوست 2010 [ارجاع شده 24 فوریه 2020];2(1):61-5. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/3686