رستمیمهین, و طالع فاضلابراهیم. “ژئوشیمی، کانه‌ زایی و دگرسانی قلیایی- اکسیدآهن در کانسار آهن± آپاتیت لکه سیاه (شمال‌ شرق بافق)، ایالت فلززایی بافق- ساغند”. زمین‌شناسی اقتصادی 10, no. 2 (مارس 9, 2019): 587-616. دسترسی فوریه 29, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/63377.