رمضانیطیبه, معانی جومحمد, اسدیسینا, لنتزدیوید, و پیروزنیاناصر. “مقایسه سیستم‌ های مس پورفیری سونگون و کیقال، شمال غرب ایران : با تأکید بر مطالعه سیالات درگیر”. زمین‌شناسی اقتصادی 10, no. 2 (مارس 9, 2019): 403-424. دسترسی فوریه 20, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/61340.