اعلمی نیازهرا, باقریهاشم, و صالحیمریم. “بررسی های زمین شیمیایی، زمین فیزیکی و مطالعات سیالات درگیر در محدوده اکتشافی ظفرقند (شمال خاور استان اصفهان، ایران)”. زمین‌شناسی اقتصادی 9, no. 2 (نوامبر 21, 2017): 295-312. دسترسی فوریه 23, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/56334.