الماسیعلیرضا, کریم پورمحمد حسن, هاتوریکیکو, سانتوسژوزه فرانسیسکو, ابراهیمی نصرابادیخسرو, و رحیمیبهنام. “کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران”. زمین‌شناسی اقتصادی 8, no. 2 (فوریه 6, 2017): 569-592. دسترسی فوریه 29, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/54151.