هاشمیفایق, موسیوندفردین, و رضائی کهخائیمهدی. “افق های کانه دار، رخساره های کانسنگ، کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار سولفید توده ای آتشفشان زاد (VMS) باریت- سرب- مس ورندان، جنوب غرب قمصر”. زمین‌شناسی اقتصادی 9, no. 2 (نوامبر 21, 2017): 587-616. دسترسی فوریه 26, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/45447.