فاضلیبهاره, خلیلیمحمود, بیورزروی, منصوری اصفهانیمهین, و لقمانی دستجردیزهرا. “پترولوژی گرانیتوئیدهای الیگوسن قلعه یغمش در غرب استان یزد”. زمین‌شناسی اقتصادی 8, no. 2 (فوریه 6, 2017): 473-491. دسترسی فوریه 26, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/43200.