قائدیعاطفه, مرادیانعباس, و احمدی پورحمید. “بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های بورات در پلایای شهربابک (خاتون‌آباد و رباط– مروست) در جنوب و جنوب غربی استان کرمان”. زمین‌شناسی اقتصادی 9, no. 2 (نوامبر 21, 2017): 545-559. دسترسی فوریه 28, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/42651.