اعلمی نیازهرا, کریم پورمحمد حسن, و همامسید مسعود. “کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران)”. زمین‌شناسی اقتصادی 7, no. 2 (ژانویه 20, 2016): 203-223. دسترسی فوریه 26, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/41616.