مهرابیبهزاد, و قاسمی سیانیمجید. “کانی شناسی و زمین شناسی اقتصادی کانسار پلی متال چشمه حافظ، استان سمنان، ایران”. زمین‌شناسی اقتصادی 2, no. 1 (آگوست 6, 2010): 1-20. دسترسی فوریه 29, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/3569.