پورکاسبهوشنگ, دمیریکاظم, رنگزنکاظم, و سعیدیسعیده. “بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی”. زمین‌شناسی اقتصادی 5, no. 1 (جولای 11, 2013): 83-92. دسترسی فوریه 26, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/22911.