معانی جومحمد, مستقیمیمحمد, عبداللهی ریسهمهدی, و سپاهیعلی اصغر. “مطالعات سیستماتیک ایزوتوپ های پایدار گوگرد و سیالات درگیر گروههای رگه چه ای مختلف کانسار مس پورفیری سرچشمه، بر اساس داده های جدید”. زمین‌شناسی اقتصادی 4, no. 2 (دسامبر 10, 2012): 217-239. دسترسی فوریه 23, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/16492.