جاویدی مقدمم., حیدریان شهریم. ر., و کریم پورم. ح. “زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات مغناطیس‌ سنجی در کانی سازی آهن منطقه کلاته شاهین، استان خراسان‌ رضوی”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 2, ش 1, آگوست 2010, صص 77-96, doi:10.22067/econg.v2i1.3687.