مهرابیب., و قاسمی سیانیم. “کانی شناسی و زمین شناسی اقتصادی کانسار پلی متال چشمه حافظ، استان سمنان، ایران”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 2, ش 1, آگوست 2010, صص 1-20, doi:10.22067/econg.v2i1.3569.